Khám phá cảnh sắc và đời sống ở xứ Huế cuối thập niên 1920 qua loạt ảnh của Raymond Chagneau, một kỹ sư bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ năm 1925-1930.

 

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 thonguyenblogs

Cửa Hiển Nhơn ở Hoàng thành Huế cuối thập niên 1920.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 2 thonguyenblogs

Nhà bia trong khu lăng vua Đồng Khánh.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 3 thonguyenblogs

Viện Cơ Mật của triều đình nhà Nguyễn.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 4 thonguyenblogs

Nhà bia của lăng vua Minh Mạng.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 5 thonguyenblogs

Cổng Ngọ Môn của Hoàng thành Huế.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 6 thonguyenblogs

Một hình ảnh khác về Ngọ Môn.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 7 thonguyenblogs

Kỳ đài Huế.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 8 thonguyenblogs

Từ sân lăng vua Gia Long nhìn về núi Đại Thiên Thọ.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 9 thonguyenblogs

Hồ nước ở lăng Minh Mạng.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 10 thonguyenblogs

Chợ Đông Ba với tháp chuông ở trung tâm.

anh tuyet dep ve xu hue cuoi thap nien 1920 hinh 11 thonguyenblogs

Một góc chợ Đông Ba.

Theo KIẾN THỨC

kienthuc