Mẹo nhỏ: Để tìm kim chính xác nội dung của TrangChiaSe.Com, hãy search trn Google với cú pháp: "Từ khóa" + "trangchiase". (Ví d: Rom S8 Active TrangChiaSe). Tìm kiếm ngay


DownStream CAM350 là gì?

Tài trợ

 

Phần mềm CAM350  là bộ công cụ mạnh mẽ giúp đưa dữ liệu đầu vào, chỉnh sửa, tối ưu và phân tích dữ liệu thiết kế mạch in điện tử PCB để đảm bảo được việc chế tạo ra mạch in PCB đúng thời gian với chất lượng cao nhất.

Chức năng chính của CAM350

  • Cho phép nhập các định dạng CAM và NC phổ biến cũng như nhập trực tiếp các thiết kế PCB với các định dạng CAD phổ biến (Nhập trực tiếp dữ liệu PCB CAD khi mua bổ sung)
  • Xem, truy vấn, báo cáo và đo lường hầu như bất kỳ cấu trúc nào trong thiết kế
  • Biên tập CAM để thêm vào hay chỉnh sửa flash, pad, vị trí phủ đồng polygon, line, ký tự, vị trí teardrop
  • So ánh kết nối netlist và xuất ra định dạng IPC-D-356 và các dịnh dạng khác
  • Chuyển đổi bản vẽ ra flash, chuyển đổi polygon phác thảo thành polygon dạng raster trên máy tính
  • Loại bỏ dữ liệu và mực in dư thừa ra khỏi pad
  • Biên tập NC để thêm và chỉnh sửa vẽ mạch, mill tap và khoan mạch
  • Biên tập tùy chỉnh theo ý muốn để tạo các hình dạng pad hay các vị trí polygon như ý muốn
  • Kiểm tra chéo với các hệ thống PCB CAD để hình ảnh hóa nội dung thiết kế trong phần mềm CAM350 với dữ liệu thiết kế vốn có.
  • Xem 3D cho việc nâng cao hình ảnh hóa dữ liệu thiết kế
  • Thiết kế PCB Stackup với bảng vật liệu ngươi dùng định nghĩa và tạo mô hình 3D
  • Tùy chọn In PDF 3D để chia sẻ toàn bộ dữ liệu PCB đã được mô hình hóa (Tùy chọn mua bổ sung phần mở rộng add-on)
  • Phân tích DFM (Design for Manufacturing) thiết kế của người dùng để tìm ra các lỗi tiềm ẩn có thể gây gián đoạn sản xuất
  • Biên tập linh kiện để tạo bản vẽ sơ đồ hay linh kiện cần thiết cho việc chuyển ngược dữ liệu kỹ thuật Gerber sang dữ liệu CAD thông minh
  • Đảo ngược kỹ thuật để chuyển đổi dữ liệu kỹ thuật kém hiệu quả, chẳng hạn Gerber, sang dữ liệu CAD thông minh với linh kiện, chân linh kiện padstack, các dây nối net
  • Biên tập bảng điều khiển để thiết kế theo ý muốn các bảng điều khiển dùng cho sản xuất với các hình ảnh mạch hỗn hợp, kiểm tra test coupon, các hình mẫu mạch thông gió, lỗ pin và các dấu fiducial
  • Xuất các chức năng để đóng gói các thiết kế hoàn chỉnh với các định dạng chuẩn sản xuất bao gồm Gerber, ODB++, IPC-2581, NC Drill & Mill và các định dạng khác
  • Tạo tập tin macro ứng dụng lặp lại để điều khiển các vận hành lặp ít tương tác với người dùng
  • Phân tích thiết kế và lập báo cáo theo yêu cầu để tối ưu khả năng tương tác giữa dữ liệu thiết kế với các nhà sản xuất PCB để cho ra báo giá chuẩn xác hơn
  • Biên tập Flying Probe để định nghĩa các vị trí dùng cho kiểm tra mạch trơn
  • Biên tập Bed of Nails cung cấp thông tin đầu ra dùng cho sản xuất các phụ kiện lắp bed of nails trong mạch theo yêu cầu bao gồm cả các vị trí kiểm tra dạng vỏ sò

Ưu điểm CAM350

Đa nguồn dữ liệu đầu vào

Nhập đầu vào dữ liệu CAM và NC với các định dạng chuẩn công nghiệp như ODB++, IPC-2581, Gerber, Excellon, Sieb & Meyer, DXF hay HPGL. Nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào tử Mentor Graphics thông qua PADS ASCII hay GenCAD**.

Xem, Truy vấn, Đo lường, Lập báo cáo

Lọc để xem dữ liệu thiết kế theo lớp, Dcode, net, linh kiện, hay công cụ khoan vẽ mạch. Truy vấn bất kỳ đối tượng nào để có thông tin thích hợp như kích thước, hình dạng, khu vực, Dcode, lớp thiết kế, dụng cụ khoan, v.v. Có được thông tin cụ thể của mỗi loại đối tượng. Đo lường khoảng cách giữa các điểm. Lập báo cáo cho dữ liệu Dcode, bảng vật tư BOM, Netlist, hay Centroid. Kèm theo cách ghi chú cho thiết kế để tham khảo sau này.

Sử dụng công cụ đo lường để kiểm tra khoảng cách giữa các đối tượng

Biên tập NC Editing

Sử dụng tính năng biên tập NC Editing để xuất nhập dữ liệu khoan vẽ mạch NC. Thêm vào lỗ khoan, slot, đường vẽ mạch để phân vùng. Chỉnh sửa các định nghĩa công cụ khoan vẽ mạch. Tạo tập tin cho khoan lỗ NC cho từng ứng dụng khoan riêng biệt. Chuyển đổi nội dung Gerber sang NC và ngược lại

Chuyển đổi và Tối ưu hóa Dữ liệu

Chuyển đổi bản vẽ sang flash, từ polygon phác thảo sang dạng raster trên máy tính, từ polygon sang bố cục mạch và các dạng chuyển đổi khác. Tối ưu hóa dữ liệu thiết kế bằng cách loại bỏ các pad dư thừa hay cô lập hay loại bỏ các pad bị phủ đồng. Thêm các vị trí teardrop, các pad cỡ lớn cho lớp phủ màu hay các pad thu nhỏ cho lớp dán paste mask. Loại bỏ mực in thừa trên các pad.

Hình ảnh hóa và Thiết kế PCB Stackup

Sử dụng Use Stackup Visualizer để thiết kế, xem hay chỉnh sửa PCB stackup với khả năng hình ảnh hóa đa mô hình bao gồm tablature, mặt cắt ngang và 3D. Kéo thả lớp để tương tác thay đổi thứ tự lớp. Quy định loại vật liệu sản xuất và thiết lập thuộc tính ví dụ như độ dày hay hằng số điện môi. Một cách tương tác để định nghĩa và quan sát thông qua nhịp khoan và thông qua các kỹ thuật khác bao gồm khoan ngược back drill. Sử dụng các chức năng xuất nhập để trao đổi thông tin các thiết kế stackup với nhà sản xuất và cập nhật vật liệu và những thay đổ trên stackup từ nhà sản xuất.

Biên tập CAM

CAM350 bản quyền sử dụng các lệnh biên tập để cắt, dán, di chuyển, xoay, hay sao chép đối tượng. Thêm flash, draw, line, polygon, và các đối tượng thiết kế khác. Xóa hoặc sắp xếp lại trật tự lớp. Thay đổi thuộc tính, các thông số tham khảo, ký tự, thuộc tính của via hay pad, Dcodes, font hoặc kiểu chữ. Thêm các đối tượng thiết kế ví dụ via, dây dẫn, linh kiện, bố cục mạch. Đây chỉ là ví dụ về những ưu điểm của phần mềm dung cho thiết kế của bạn.

Tùy chỉnh theo ý muốn

Tạo các tùy chỉnh theo ý muốn để dung trong thiết kế. Các tùy chỉnh theo ý muốn được tạo ra một cách hiệu quả bao gồm cả dữ liệu tích cực (tăng lên) và tiêu cực (giảm đi). Tạo các thermal, hình dạng pad, hay các vị trí polygon theo ý muốn và them chúng vào thiết kế.

Tính năng PCB CAD Crossprobing

Tính năng cho phép hình ảnh hóa dữ liệu thiết kế phần mềm CAM350 từ nguồn thiết kế PCB Design bằng công cụ PCB vốn có. Chọn yếu tố trong công cụ thiết kế PCB và yếu tố tương ứng sẽ được chọn trong CAM350 bản quyền. Sau khi chạy phân tích CAM350 DFM Analysis, sử dụng crossprobing để xem các vị trí lỗi trong công cụ PCB để chỉnh sửa. Điều này giúp xúc tiến nhanh quá trình tìm và sửa lỗi trong thiết kế PCB nguồn. Giải pháp CAM350 crossprobing tương thích với các công cụ PCB CAD hàng đầu như Mentor Graphics’ PADS hay Xpedition; Cadence Allegro hay OrCAD PCB Designer.

Phân tích thiết kế Design Analyzer

Sử dụng Design Analyzer để đánh giá các thuộc tính PCB ví dụ như độ rộng/khoảng cách các trace, số lượng lớp, kích thước bảng mạch, và các kỹ thuật tạo lỗ drill/via so với năng lực của các nhà sản xuất PCB mong muốn. Điều này đảm bảo cho các thiết đã tiến hành được sản xuất không bị phát sinh chi phí chìm hay những chậm trễ không mong muốn. Send a Design Analyzer design report to a PCB fabricator to arrive at cost and delivery estimates for the fabricated PCB. LÀm việc với các báo cáo có sẵn, các nhà sản xuất PCB có thể đóng góp những cải tiến trong những thay đổi thiết kế giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian sản xuất.

Sử dụng 3D Visualization trong CAM350 bản quyền để xem mô hình ảo của PCB

Tính năng 3D Visualization

Hình ảnh hóa dữ liệu sản xuất dạng 3D cung cấp mô hình ảo của PCB để xem trước dữ liệu sản xuất của người thiết kế sẽ được tích hợp và xây dựng ra sao trong một PCB hoàn thiện. Việc sử dụng 3D mang lại một môi trường mạnh mẽ để truy cập dữ liệu sản xuất PCB bởi người dung có thể tìm hiểu xem một PCB hoàn thiện trông ra sao dưới nhiều góc độ bao gồm cả xem xét được giữa các lớp mạch nếu so với công nghệ 2D truyền thống.

Các macro ứng dụng

Sử dụng tính năng biên tập ký tự và một số kiến thức lập trình BASIC, tạo tập tin macro để thực hiện các thao tác liên quan. Tạo bảng mẫu tương tách với phần mềm CAM350. Thực hiện các truy vấn cơ sở dữ liệu. Thực thi và tương tách với các ứng dụng ngoài.

Thiết kế bảng mạch PCB

Tạo bảng mạch đa hình PCB nhanh chóng bằng các tính năng thiết kế bảng mạch. Chọn trình tạo bảng mạch tự động, nhập vài thông số cơ bản, và bố cục mạch với sự lãng phí vật tư tối thiểu hóa sẽ được thiết kế ra cho bạn. Sử dụng các tính năng kết hợp thiết kế và tạo các bảng mạch tùy biến bằng hình ảnh từ các thiết kế PCB khác nhau.

Dùng Panel Editor tạo bảng mạch PCB tùy biến

Tạo bảng mạch với các test coupon, lỗ pin, fiducial, robber bar, thông gió tiêu cực negative venting, và các cấu trúc bảng mạch khác. Hình ảnh gốc của thiết kế PCB được lưu trữ riêng với thiết kế bảng mạch. Thêm vào các đường vẽ mạch, tab vẽ để tạo thiết kế định tuyến cho bảng mạch. Xuất ra các thiết kế bảng mạch cho Gerber, DXF, Mill & Drill, IPC-2581 hay ODB++.

So sánh Netlist

Sử dụng các tính năng so sánh Netlist để xác minh khả năng tích hợp của dữ liệu thiết kế trích xuất từ công cụ PCB CAD. Tạo CAM netlist thông qua phân tích loại dữ liệu trong phần mềm CAM350 bản quyền và so sánh với một netlist IPC-D-356 xuất ra từ công cụ PCB CAD nguồn. Việc so sánh này đảm bảo cho dữ liệu thiết kế không bị làm sai lệch bởi quá trình trích xuất dữ liệu PCB CAD.

Chỉnh sửa linh kiện

Các tính năng chỉnh sửa linh kiện cho phép chỉnh sửa và quản lý linh kiện trong suốt quá trình nhập dữ liệu CAD đầu vào. Các định nghĩa thành phần có tính hữu dụng nhất khi chuyển ngược dữ liệu thiết kế kỹ thuật từ các nguồn dữ liệu kém hiệu quả, ví dụ như Gerber, thành cơ sở dữ liệu CAD thông minh hơn bao gồm các định nghĩa linh kiện, các lớp chân linh kiện padstack, dây nối net, lỗ khoan via, v.v.

Xuất ra nhiều định dạng

Dữ liệu thiết kế có thể xuất ra các định dạng tiêu chuẩn công nghiệp như ODB++, IPC-2581, Gerber, DXF, Excellon, Sieb & Meyer hay HPGL. Ngoài ra còn có thể xuất ra định dạng Mentor Graphics PADS ASCII hay GenCAD. (Tính năng mở rộng cần mua bổ sung).

Phân tích DFM

Phân tích thiết kế để tìm ra những lỗi quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất lắp ráp. Phân tích cơ bản như các lỗi về bẫy acid (hóa chất ăn mòn cần làm sạch), (copper sliver) lớp đồng mặt nạ hàn, lớp phủ màu (mask sliver), vị trí nối hàn (solder bridging), ăng-ten, lỗ pin, tấm giảm nhiệt (thermal relief) và những lỗi cơ bản khác. Phân tích nâng cao trên những dữ liệu thiết kế thông minh như lỗ mạ hoặc không mạ, lỗ via cụt và ngầm, khoan ngược (back drill), các phân tích phân tích mặt nạ và nhiều loại phân tích khác.

Dùng Phân tích DFM định vị laser bằng các lỗi có liên quan

In ra định dạng 3D PDF

Người dùng có thể xuất mô hình PCB 3D ra định dạng Adobe 3D PDF tiêu chuẩn để chia sẻ với đội ngũ thiết kế hay sản xuất để nhận được phản hồi. Chương trình xem Adobe PDF cung cấp khả năng tương tác với mô hình PB 3D thông qua khả năng điều chỉnh camera, thu phóng, điều hướng cấp bậc mô hình. (Tính năng mở rộng cần mua bổ sung)

Biên tập Flying Probe

Sử dụng các tính năng thăm dò để tìm ra vị trí kiểm tra trên mạch trơn và cố định các vị trí pin căn chỉnh. Sử dụng các tính năng tự động hóa để chỉ định các vị trí kiểm tra theo dạng pad (SMD hay through hole), Dcode, net, hay các dạng khác. Sử dụng các tính năng tương tác để chọn lọc các vị trí kiểm tra. Xuất dữ liệu các vị trí kểm tra ra các định dạng phổ biến như Probot, ATG, Integri-test, PROBOTECH, Microcraft, và IPC-D-356.

Dùng Reverse Engineering đảo dữ liệu

Dùng tính năng Reverse Engineering chuyển đổi dữ liệu thiết kết kém hiệu quả, chẳng hạn Gerber, sang định dạng CAD thông minh. Các bản vẽ và flash cơ bản được chuyển thành các trace, via, padstack, footprint, và net. Sử dụng cơ sở dữ liệu mới và thông minh hơn để chỉnh sửa, xử lý, và xử lý thiết kế dùng cho sản xuất mới.

Biên tập Bed of Nails

Dùng các tính năng Use Bed of Nails để định vị các vị trí kiểm tra và xuất dữ liệu để tối ưu viêc sản xuất và kiểm tra phụ kiện lắp. Chỉ định các vị trí kiểm tra phụ kiện lắp đơn hoặc kép (hay còn gọi là clamshell testing). Định nghĩa kích thước của linh kiện lắp, đầu dò probe, lỗ khoan, độ lệch, và những thuộc tính khác của phụ kiện lắp. Sử dụng các tính năng tự động hóa để chỉ định các vị trí kiểm tra theo dạng pad (SMD hay through hole), Dcode, net, hay cách dạng khác. Sử dụng các tính năng tương tác để chọn lọc các vị trí kiểm tra. Xuất dữ liệu kiểm tra ra các dịnh dạng phổ biến như TTI (Test Technologies International), Circuit-Line, IPC-D-356, IPC-D-356A, cũng như các tập tin về chi tiết khoan mạch và nestlist chung.

Hướng dẫn cài đặt CAM350 v14.5 v14.x v15.x

Sau khi tải về & bung nén file, bạn sẽ được file như hình bên dưới.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 11Click đúp vào file.exe để bắt đầu quá trình cài đặt.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 21Click Next

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 31Chọn như hình trên.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 41Chờ đến bước tiếp theo.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 51Check chọn như hình trên để chèn license.dat trong thư mục bạn vừa bung nén ở bước 1 (patch/license.dat)

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 61Click Browse -> duyệt đến thư mục có file license.dat

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 71Chọn license.dat -> Open

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 81Click Next thôi.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 91Next

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 101Bấm Finish

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 91

Chọn lại license.dat như bước trên 1 lần nữa.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 101Finish thôi.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 111Chờ một lát ….

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 121Click Finish.
downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 131Trở lại thư mục /patch/ copy các thư mục như hình trên -> paste vào như hình dưới.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 141Paste vào thư mục cài đặt như hình trên này.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 151Tiếp theo vào cài đặt -> About (giới thiệu) -> Advanced System Settings  … các bước xem ở hình trên.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 161Bấm New… để hiện cửa sổ New User Variable như trên.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 171

Xem file readme.txt để Copy dòng trên cho chuẩn, dòng dưới thì click Browse file -> tìm đến thư mục chứ file license.dat mà hồi nãy vừa copy vào.

Ok vậy là xong quá trình cài đặt DownStream CAM350 V14.5 & BluePrint V6.5

Thành quả.

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 191

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 201

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 211

downstream cam350 v14 5 blueprint v6 5 221


Tải về DownStream CAM350 V14.5 Trang 2

 

5/5 - (1 bình chọn)
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]
QR: Hướng dẫn cài đặt DownStream CAM350 V14.5 qua hình ảnh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x