Hôm nay TCS hướng dẫn bạn cách import file layout được thiết kế bằng phần mềm OrCAD Layout hay còn gọi là Allegro PCB Editor vào Altium Designer.

Các bước thực hiện


Bật Allegro Import trong Extensions

Vào thư mục System của Altium Designer đang dùng

  • C:Program FilesAltiumADxxSystem (xx=version ví dụ 18,19,20,21)
  • Tìm 2 file: – Allegro2Altium.bat
            -AllegroExportViews.txt
  • Copy 2 file trên vào thư mục C:CadenceSPB_17.xtoolsbin (C:CadenceSPB_17.4toolsbin)
  • Copy file abcxyz.brd vào thư mục (C:CadenceSPB_17.4toolsbin)

Làm việc trong thư mục Cadence

  • Trong thư mục C:CadenceSPB_17.xtoolsbin – click phải lên file “extracta.exe” chọn Run as Administrator 

Gõ lệnh chính là tên file đang cần dùng để import  “abcxyz.brd ” – như hình trên.

  • Mở file  Allegro2Altium.bat (click phải -> chọn edit)
  • Copy lần lượt các lệnh tiếp theo trong file Allegro2Altium.bat vào cửa sổ cmd như ở hình trên.

Chạy lệnh CMD vào thư mục C:CadenceSPB_17.xtoolsbin –  Allegro2Altium abcxyz.brd (như hình trên)

Sau khi xuất hiện file abcxyz.brd.alg là thành công 90%.


Chạy  Import Wizard trên Altium

Chọn Allegro Design Files

Sau khi chọn file – chờ quá trình import

Xong!

Kết luận

Chúc các bạn thành công. Có điều gì không rõ bạn hãy để lại bình luận phía dưới để cùng thảo luận nhé.

Trang: 1 2